Senteret sitt bannerbilde

Influensavaksinasjon

Influensavaksinen anbefales spesielt til alle som har fylt 65 år, og til barn og voksne med:
* alvorlig luftveissykdom
* kronisk hjerte-/nyresykdom
* nedsatt infeksjonsforsvar
* diabetes

Vaksinen gir svært sjelden alvorlige bivirkninger. Som andre vaksiner kan den gi en lett uvelhetsfølelse og feber, samt ømhet på stikkstedet. Den kan ikke gi influensasykdom.

Influensavirus endrer seg stadig, og vaksinen må tilpasses disse endringene hvert år. Vi anbefaler derfor at vaksinen tas årlig.

Enkelte andre virus og bakterier kan gi symptomer som likner influensa. Vaksinen beskytter ikke mot smitte av disse.

Kilde: Folkehelseinstituttet