Bestill time med SMS

Send til 2097:

HOLE fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

HOLE 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding.

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Prisliste vanligste legeerklæringer og attester

FØREKORT
Legeattest søknad om førerkort kr. 520,-
Tilleggattest ved sukkersyke kr. 160,-
Begge undersøkelser foretatt sammen kr. 450,-
Forenklet legeattest alder >70 år kr.330,-

IDRETTSFOLK
1. gangs undersøkelse kr. 230,-
Senere undersøkelser kr. 180,-
Sportsdykkere legeundersøkelse kr. 960,-
Norges Motorsportforbund kr. 445,-
Skjema Anti Doping Norge kr.445 ,-

LEGEFORENINGEN
Helbredserkæring - formular I kr. 410,-

ENKEL BEKREFTELSE/ATTEST kr. 105 - 160,-

GENERELL ATTEST - etter tidsbruk (timesats 905,-)

PENSJONSKASSENE
1. gangs erklæring kr. 1120,-
Revisjonsskjema/fornyet undersøkelse kr. 560,-

MILITÆRE HELBREDSATTESTER
Akutt sykdom rep./HV-øvelse kr. 360,-
Helseattest for utskrivningspliktige kr. 485,-
Tjeneste til internasjonale styrker kr. 730,-

MISJONSSELSKAPENE
Legeattest ved utreise/hjemkomst kr. 765,-

NORGES RØDE KORS
Helbredsattest kr. 730,-

NORSK UTVIKLINGSHJELP
Helbredserklæring kr. 780,-

NORSK - AMERIKANSK STUDENTUTVEKSLING kr. 545,-

OLJEDIREKTORATET
Lege u.s./helsekontroll yrkesdykkere må utføres av godkjent lege.
Petroleums-virksomhet bl. I-1149 kr. 1080,-

TRANSPORTTJENESTE FUNKSJONSHEMMEDE kr. 250,-

POLITIETATEN
Aspiranter til politi-/lensmannsetaten kr. 745,-
Elever til Politiskolen kr. 745,-

REISELIVSBRANSJEN, helseattest kr. 340,-

SIVILFORSVARET, SF-skjema 17 kr. 410,-

SKOLER OG KURS I HELSEVESENET kr. 470,-

STATENS ARBEIDSTILSYN
Lege u.s. inna-skjærs dykkere må utføres av godkjent lege.
Lege u.s. av barn/unge arbeidstakere kr. 325,-