Fra 27. juni kan vi ikke lenger motta post til vår gamle adresse postboks 34. Dette fordi Posten flytter sin virksomhet til Sundvolden. All post som skal til Hole Medisinske Senter sendes derfor til adr. Vik Torg, 3530 RØYSE. Håper denne overgangen skal gå smidig og greit.