Føler du deg trøtt, trist, stresset, blir fort irritert og føler at andre ikke forstår deg?

Ta kontakt med psykolog Yael Swissa på mobil 90896391 for mer info og avtale om vurderingstime. Hun starter som privat psykologspesialist ved vårt legesenter i august med timer på onsdager etter kl. 17. Konsultasjonshonorar kr. 1.200,-