Alle innehavere av førerkort plikter å sette seg inn i nytt regelverk, spesielt ved kronisk sykdom eller bruk av medisiner merket med rød trekant. Pris for helseattest er kr. 520,-. Optikerattest medbringes ved svekket syn eller bruk av briller/linser. Husk å fylle ut egenerkæringen som du finner på Helsedirektoratets og Veivesenets nettsider.

https://helsedirektoratet.no/forerkort