Fastlegevikar Anders Bones starter i ny stilling på sykehuset 4. september. Dr. Aarnes tar over som vikar frem til 1. mars 2018, når dr. Gaarder er tilbake fra sin permisjon.