Fastlegekontorer må regne med økt pågang i tiden fremover. Vi oppfordrer derfor alle våre pasienter til å vurdere om det er nødvendig å oppsøke lege.

Dersom du har luftveisinfeksjon skal du kontakt oss digitalt eller telefonisk FØR du eventuelt kommer fysisk på senteret. Det gjelder ALLE luftveisinfeksjoner. Dette er for å unngå smittespredning til andre pasienter.

Andre henvendelser, som helsekontroller, attester og liknende kan man vurdere å avbestille eller utsette. Det kan også hende at legene vil ta initiativ til å utsette eller avlyse konsultasjoner som ikke er strengt nødvendig.

Vi ber om forståelse for dette i en situasjon hvor vi må ha kapasitet til å hjelpe de som virkelig trenger det, og håper at våre pasienter er med på å hjelpe oss i dette arbeidet.

Når det gjelder pneumokokkvaksiner er det innført restriksjoner fra Folkehelsa, slik at de dosene som er tilgjengelig er forbeholdt personer med medisinske tilstander som gir spesielt høy risiko for pneumokokksykdom. Ny levering av pneumokokkvaksine er ventet i mai. Vaksinen beskytter kun mot pneumokokksykdom.