Vi ønsker å informere våre pasienter om at vi gjør alt vi kan for at det skal være trygt å oppsøke fastlegen sin, også under coronaepidemien. 

Vi har rutiner for desinfeksjon av kontaktflater som dørhåndtak, stoler på venteværelset osv. Det er også større avstand mellom stolene på venteværelset og færre som venter. Ingen pasienter med luftveisinfeksjoner oppholder seg i våre lokaler, disse blir undersøkt i annet lokale og legene hos oss bruker da smittevernustyr

Det er ingen grunn til å utsette eller avlyse timen din når du har et helseproblem - vi skal ivareta deg på best mulig måte. 

Ved pågående luftveissymptomer bes du likevel om å ringe oss i forkant av timen.

Dersom du er usikker på om du skal benytte timen din er det fint om du kontakter oss slik at vi kan finne en god løsning for å ivareta deg som pasient.