Denne sesongens influensavaksine til risikogrupper blir sendt ut fra Folkehelsa i uke 41, og vi starter derfor vaksineringen i uke 42. Dette gjelder kun pasienter som defineres i risikogruppen, alle andre må vente til etter 1. desember. Info om hvorvidt du er i risikogruppen kan du lese på www.fhi.no.

Årets influensavaksinasjon vil være delvis dekket av statlige midler, dette for å vaksinere flest mulig den pandemisituasjonen vi fortsatt er i. Det vil derfor være en egenandel på kr. 50,-. Har du frikort vil vaksine og vaksinering være gratis.

Vi anbefaler alle i risikogruppene å la seg vaksinere, også friske voksne. Dette vil bidra til mindre smittespredning av sesonginfluensa, og vil derfor være et godt bidrag for å beskytte de mest sårbare i samfunnet vårt.