Det er mangel på influensavaksine grunnet stor pågang. Vi har vaksine igjen til noen få, de med høyest risiko for alvorlig sykdom er prioritert og det er allerede gjort avtale med disse. Forøvrig er vi tomme for influensavaksine. Alternativet er å forespørre på apoteket, få resept fra fastlege og få satt vaksinen hos oss.