Vi får stadig henvendelser angående testing for covid grunnet reise. Vi har dessverre ikke kapasitet til dette midt i vår egen sommerferieavvikling, og må henvise til det private for denne typen henvendelser.