DET ER LITT INNKJØRINGSPROBLEMER MED NYTT TELEFONSYSTEM

Ved øyeblikkelig hjelp kan følgende nummer benyttes - 47766113.

Vi oppfordrer våre pasienter til å benytte SMS-funksjonen.

Vi innfører nytt telefonsystem fredag 9/9 og beklager dersom det er vanskelig å komme igjennom til oss. 

Du kan benytte samme nummer som før:

Sentralbord 32 16 16 00

Akutt 32 16 16 10