Velkommen

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor har vi etablert SMS-funksjon ved vårt legesenter. Du kan nå sende bestilling på time og resepter på faste medisiner via SMS. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene.

Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.

SENTRALBORD 32 16 16 00

NØDTELEFON 32 16 16 10
kun ved akutt behov for legehjelpViktig informasjon

10. mars 2017 kl. 11:29

Dr. Gaarder har permisjon i 1 år fra 1. mars 2017

Vikar for dr. Gaarder i denne perioden vil være Anders Bones

1. november 2016 kl. 11:58

NYE FØRERKORTFORSKRIFTER FRA 1. OKTOBER 2016

Alle innehavere av førerkort plikter å sette seg inn i nytt regelverk, spesielt ved kronisk sykdom eller bruk av medisiner merket med rød trekant. Pris for helseattest er kr. 520,-. Optikerattest medbringes ved svekket syn eller bruk av briller/linser. Husk å fylle ut egenerkæringen som du finner på Helsedirektoratets og Veivesenets nettsider.

https://helsedirektoratet.no/forerkort

 

 

12. oktober 2016 kl. 10:03

Årets influensavaksine er kommet

Vi anbefaler alle i risikogruppene om å vaksinere seg. Du kan møte direkte i våre åpningstider, og vi vaksinerer fortløpende.

29. juli 2016 kl. 16:01

Psykologtjeneste

Føler du deg trøtt, trist, stresset, blir fort irritert og føler at andre ikke forstår deg?

Ta kontakt med psykolog Yael Swissa på mobil 90896391 for mer info og avtale om vurderingstime. Hun starter som privat psykologspesialist ved vårt legesenter i august med timer på onsdager etter kl. 17. Konsultasjonshonorar kr. 1.000,-

24. juni 2016 kl. 13:29

OBS endret postadresse

Fra 27. juni kan vi ikke lenger motta post til vår gamle adresse postboks 34. Dette fordi Posten flytter sin virksomhet til Sundvolden. All post som skal til Hole Medisinske Senter sendes derfor til adr. Vik Torg, 3530 RØYSE. Håper denne overgangen skal gå smidig og greit.

4. januar 2016 kl. 14:48

BETALING FOR VÅRE TJENESTER

Fra 4. januar 2016 vil vi bare ta imot betaling med kort (gebyrfritt) eller utstede faktura (gebyr kr. 55) på vår automat.

 

 

3. november 2014 kl. 15:51

Ny app tilgjengelig for timebestilling, resept osv.

Med HelseRespons sin app kan du trygt bestille legetime eller gjøre andre henvendelser til oss. Den er enkel å bruke og gjør kontakten mellom deg og ditt legesenter mye enklere. Husk at du ikke skal bruke SMS-meldinger ved akutt behov for time, kun ved ordinære timebestillinger og ved reseptfornyelse av faste medisiner.

App kan lastes ned via AppStore.

 

18. august 2009 kl. 08:41

PRØVESVAR

Vi har stor pågang av pasienter som ønsker å få svar på blodprøver og resultat av røntgenundersøkelser o.l. Vi har desverre ikke kapasitet til å formidle normale funn, hverken pr. brev eller telefon. Legene ser rutinemessig gjennom alle innkomne svar og vil selvsagt ta kontakt ved unormale funn. Hvis prøver/undersøkelser er ledd i en utredning, skal det avtales oppfølgningstime der du vil bli informert.

18. august 2009 kl. 08:37

ØNSKE OM AT LEGEN RINGER TILBAKE?

Vi mottar mange forespørsler med ønske om at legen skal ringe tilbake senere på dagen. På grunn av stort arbeidspress og forpliktende avtaler etter arbeidstid er det ikke alltid vi kan klare dette, selv om vi gjør så godt vi kan. Det viser seg ofte at slike henvendelser likevel krever legekonsultasjon på kontoret.