Bestill time med SMS

Send til 2097:

HOLE fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

HOLE 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding.

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Hole Medisinske Senter

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor har vi etablert SMS-funksjon ved vårt legesenter. Du kan nå sende bestilling på time og resepter på faste medisiner via SMS. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene.

Vi presiserer at bruk av SMS er noe du som bruker velger selv og at det ikke er en forutsetning for bestilling av timer eller resepter hos oss.

Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.

SENTRALBORD 32 16 16 00

NØDTELEFON 32 16 16 10
kun ved akutt behov for legehjelp

Aktuelt


Sommerferien 2022

20. juni 2022

Alf Erik Næstvold uke 29 - 30 - 31

Aud Marie P. Vik uke26 + 29 - 30 - 31

Bernt Ivar Gaarder uke 27 - 28 - 29

Claudia Svensen uke 26 - 27 - 28

Øyvind Haugeto uke 28 - 29 - 30 - 31

Testing for covid i forbindelse med reise

1. juni 2022

Vi får stadig henvendelser angående testing for covid grunnet reise. Vi har dessverre ikke kapasitet til dette midt i vår egen sommerferieavvikling, og må henvise til det private for denne typen henvendelser.

Ny telefontid i sommer

1. juni 2022

Grunnet sommerferieavvikling må vi redusere telefontiden vår i sommer.

Nye åpningstider på telefonen fra uke 23 t.o.m. uke 31:

Alle dager kl. 9 - 11 og 14 - 15.

Ved akutt behov for hjelp kan vår øyeblikkelig hjelp telefon 32 16 16 10 benyttes.

Dersom det gjelder reseptbestillinger eller ordinær timebestilling kan vår SMS-funksjon benyttes. Start med kodeord HOLE, navn og fødselsdato, og send til 2097. Fint om det sendes med noe informasjon om hva det gjelder, slik at vi kan finne en time som passer.

Vedr. munnbindbruk i våre lokaler

6. mai 2022

Faren for å bli smittet av covid er nå synkende og mange av smitteverntiltakene er fjernet. Vi har ikke lenger krav om munnbind i våre lokaler, men oppfordrer pasienter med luftveisinfeksjoner eller infeksjonsykdom med feber om å bruke munnbind når de kommer til oss. Det er også fint om man kan vente på gangen utenfor venteværelset. Vi ser at det er annen smitte i samfunnet også, og vi ønsker å beskytte våre pasienter mot generell smitte.

Takk for at du viser hensyn til oss og dine medpasienter.

 

Inluensavaksine høsten 2021

1. oktober 2021

Denne sesongens influensavaksine til risikogrupper blir sendt ut fra Folkehelsa i uke 40, og vi starter derfor vaksineringen i uke 41. Dette gjelder kun pasienter som defineres i risikogruppen. Info om hvorvidt du er i risikogruppen kan du lese på www.fhi.no.

Årets influensavaksinasjon vil være delvis dekket av statlige midler, dette for å vaksinere flest mulig. Det vil derfor være en egenandel på kr. 50,-. Har du frikort vil vaksine og vaksinering være gratis.

Vi anbefaler alle i risikogruppene å la seg vaksinere, også friske voksne. Dette vil bidra til mindre smittespredning av sesonginfluensa, og vil derfor være et godt bidrag for å beskytte de mest sårbare i samfunnet vårt.

Ta kontakt for å avtale tidspunkt for vaksinering.

Etterregistrering av Covid-19-vaksine med innsending til SYSVAK/Helsenorge

10. august 2021

Vi kan hjelpe deg med dette dersom du har et norsk personnummer eller et D-nummer.

Du må kunne fremvise eller oversende følgende informasjon for at vi skal kunne etterregistrere vaksiner:

*Kopi av pass eller førerkort

*Vaksinen må være EMA-godkjent

*Du må fremvise dokumentasjon for hver dose. Dokumentasjonen må innehold vaksinens batchnummer samt vaksinatørens signatur.

For å se koronasertifikatet må man logge inn i den nasjonale løsningen via Helsenorge.

Tjenesten koster kr. 350,-

Hole kommune åpner egen teststasjon for korona.

28. mai 2020

Hole kommune åpner nå egen teststasjon for koronasmitte. Teststasjonen åpner torsdag kveld den 28. mai, og ligger på parkeringsplassen foran Herredshuset. Kommunen oppretter også en korona svartjeneste for publikum.

For nærmere info se kommunens nettside:

https://www.hole.kommune.no/hole-kommune-aapner-egen-teststasjon-for-korona.6313957-527871.html

Hva gjør du hvis du mistenker at du er syk med det nye koronaviruset?

27. februar 2020

Ta kontakt med lege på telefon for råd og avtale om undersøkelse:

* ring fastlegen din eller

* legevakt på telefon 116117

Symptomene på sykdommen er som ved andre luftveisinfeksjoner - hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker.

Kontakt lege på telefon hvis du har slike symptomer og har vært i minst en av følgende situasjoner:

* Har vært i et område med vedvarende spredning av koronaviruset de siste 14 dagene.

* Har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med det nye koronaviruset i løpet av de siste 14 dagene.

Omorganisering

18. september 2019

Hole Medisinske Senter prøver ut nye måter å jobbe på frem til jul. Du vil derfor møte forskjellige helsesekretærer som hjelper deg med alle type henvendelser.

Ved henvendelser til dr. Haugeto vil du som før få hjelp ved å kontakte pr SMS, telefon eller direkte til resepsjonen. Trenger du hjelp til blodprøve, supplerende undersøkelser eller andre vurderinger som ikke behøver å gjøres av lege, vil du få hjelp av hans helsesekretær Kristin. Kristin har den 18/10 sin siste arbeidsdag for dr. Haugeto, og vil da avvikle ferie før hun begynner i ny jobb etter over 13 år ved Hole Medisinske Senter. Fra 21/10 vil sykepleier Malin Borøy overta som Haugetos assistent i praksisen og kan kontaktes på samme måte som over.

Fornyelse av resepter

18. september 2019

Husk at du på en rask og enkel måte kan fornye dine resepter ved å sende en SMS til 2097 med kodeord HOLE.

Telefontiden mellom kl 08.00 og 10.00 er forbeholdt akutte henvendelser.

Les flere artikler