Velkommen til Hole Medisinske senter

Bestill time Bestill time
Forny resept Forny resept
Kontakt legekontoret Kontakt legekontoret
Start e-konsultasjon Start e-konsultasjon

Om oss

Velkommen til vår hjemmeside. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for å kontakte oss direkte via denne siden. Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.

Vi har personalmøter hver 3 tirsdag i mnd, fra kl 8.00 – 9.00, da vil ekspedisjon være ubetjent.

Hole Medisinske Senter utfører helseundersøkelse av sjøfolk, yrkesdykkere og offshore ansatte.

Sentralbord: 32 16 16 00

Nødtelefon: 32 16 16 10 – brukes kun ved akutt behov for legehjelp.

Sommerferie 2024

I ukene 25 – 33 er det lavere bemanning grunnet ferieavvikling.

Husk å fornye faste resepter i god tid før sommeren! Er det ting som kan vente til din lege er tilbake fra ferie, vent med å kontakte oss.

Aud Marie P. Vik uke 28, 29, 30, 31

Alf Næstvold uke 23, 26, 27, 29

Bernt Ivar Gaarder uke 26, 30

Claudia Svensen uke 27, 28, 31, 32

Steriliseringsklinikken

Steriliseringsklinikken er en spesialklinikk for sterilisering av menn.
Klinikken eies av spesialist i urologi og generell kirurgi Leif Arne Hunderi, som har drevet den siden 2010.

Dr. Rolf Qvernheim

Dr. Qvernheim har tidligere karriere som fastlege på Bekkestua i Bærum. Han har i mange år vært medisinsk rådgiver innen den maritime industri og subsea virksomhet. Blant annet har han vært medisinsk rådgiver for Colorline og Redningsselskapet. For tiden innehar han stillingen som Kommuneoverlege i Hole Kommune i halv stilling.

Dr. Qvernheim er autorisert sjømannslege, dykkerlege og petroleumslege.

Aktuelt

Dr. Haugeto drifter sin fastlegepraksis fra Helgelandsmoen ved Ringeriksbadet.
Evity Helse har tlf. 32 17 80 71
Hjemmeside: Evity Helse

Helsenorge tjenester

Her er en liten guide til hvilke tjenester du skal bruke på Helsenorge for de forskjellige tjenestene.

Bestill time
Bruk «Bestill time» i menyen over for å bestille ordinær legetime.

Forny resept
Bruk «Forny resept» i menyen over og resepten vil normalt være klar i løpet av 1-3 virkedager.

Kontakt legekontoret
Administrative spørsmål eller forespørsler til helsesekretærer.

Start e-konsultasjon
Nettbasert skriftlig konsultasjon. Du betaler egenandel som ved vanlig legetime.
NB! E-konsultasjon kan besvares utenfor legesenterets åpningstid, og kveldstakst vil benyttes. Ved bestilling av E-konsultasjon aksepteres dette. Når det er travelt, kan det ta opptil en uke før meldingen blir lest.

Helsenorge

Vi har nå åpnet for helsenorge.no. Her kan pasienter fornye resepter, bestille timer (oppmøte, telefon) og starte e-konsultasjon (tekst).

Nyheter fra FHI