Hopp til hovedinnhold

Send til 2097:

HOLE fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

HOLE 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding.

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Hole Medisinske Senter

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor har vi etablert SMS-funksjon ved vårt legesenter. Du kan nå sende bestilling på time og resepter på faste medisiner via SMS. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene.

Vi presiserer at bruk av SMS er noe du som bruker velger selv og at det ikke er en forutsetning for bestilling av timer eller resepter hos oss.

Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.

SENTRALBORD 32 16 16 00

NØDTELEFON 32 16 16 10
kun ved akutt behov for legehjelp

Aktuelt


Sommerferieavvikling 2023

10. mai 2023

Dr. Næstvold uke 24 + 26 og 27 + 31 og 32

Dr. Vik uke 28, 29, 30 og 31

Dr. Gaarder uke 28, 29 og 30

Dr. Svensen uke 27 + 30 og 31

turnuslege Annette Weum uke 28 og 29 + 32, 33 og 34

 

Telefontrøbbel i dag 28. februar

28. februar 2023

PROBLEMET ER LØST OG VÅR TELEFON ER I NORMAL DRIFT IGJEN

Det er feil på telefonsystemet på landsbasis og vi får derfor ikke mottatt telefoner. Beklager dette, det jobbes med saken. Vår SMS-tjeneste er tilgjengelig, og enkle beskjeder og resept-/timebestillinger kan sendes på denne måten.

Ved akutt behov for kontakt med oss vennligst ring vår nødtelefon 47766113.

Årets influensavaksine er tilgjengelig hos oss

25. oktober 2022

Vennligst kontakt oss for avtale om vaksinering. 

I år må alle betale for vaksinen igjen - dette gjelder også deg som er i risikogruppe, men du vil få vaksinen til redusert pris - kr. 300,-.

Dersom du nylig har fått eller skal få koronavaksine er anbefalingen at det skal være minst 7 dager mellom de to vaksinene.

Dersom du ønsker vaksine mot pneumokokker (lungebetennelse) kan du få denne samtidig med influensavaksinen. Nytt i år er at man anbefaler revaksinering med denne hvert 5. år, ikke hvert 10. år som tidligere anbefalt.  Pris 360,- for selve vaksinen.

 

Nytt telefonsystem fra fredag 9. september

7. september 2022

DET ER LITT INNKJØRINGSPROBLEMER MED NYTT TELEFONSYSTEM

Ved øyeblikkelig hjelp kan følgende nummer benyttes - 47766113.

Vi oppfordrer våre pasienter til å benytte SMS-funksjonen.

Vi innfører nytt telefonsystem fredag 9/9 og beklager dersom det er vanskelig å komme igjennom til oss. 

Du kan benytte samme nummer som før:

Sentralbord 32 16 16 00

Akutt 32 16 16 10

 

Endret åpningstid på telefonen

6. september 2022

Grunnet stor pågang og redusert bemanning har vi begrenset telefontid utover høsten.

Telefonen er åpen alle dager kl 9 - 11 og 13 - 14.

Ved akutt behov for hjelp kan vår øyeblikkelig hjelp telefon 32 16 16 10 benyttes. Ved akutt livstruende sykdom ring 113.

Dersom det gjelder reseptbestillinger eller ordinær timebestilling kan vår SMS-funksjon benyttes. Start med kodeord HOLE, navn og fødselsdato,,og send til 2097. Fint om det sendes med noe informasjon om hva det gjelder, slik at vi kan finne en time som passer.

Testing for covid i forbindelse med reise

1. juni 2022

Vi får stadig henvendelser angående testing for covid grunnet reise. Vi har dessverre ikke kapasitet til dette midt i vår egen sommerferieavvikling, og må henvise til det private for denne typen henvendelser.

Ny telefontid i sommer

1. juni 2022

Grunnet sommerferieavvikling må vi redusere telefontiden vår i sommer.

Nye åpningstider på telefonen fra uke 23 t.o.m. uke 31:

Alle dager kl. 9 - 11 og 14 - 15.

Ved akutt behov for hjelp kan vår øyeblikkelig hjelp telefon 32 16 16 10 benyttes.

Dersom det gjelder reseptbestillinger eller ordinær timebestilling kan vår SMS-funksjon benyttes. Start med kodeord HOLE, navn og fødselsdato, og send til 2097. Fint om det sendes med noe informasjon om hva det gjelder, slik at vi kan finne en time som passer.

Vedr. munnbindbruk i våre lokaler

6. mai 2022

Faren for å bli smittet av covid er nå synkende og mange av smitteverntiltakene er fjernet. Vi har ikke lenger krav om munnbind i våre lokaler, men oppfordrer pasienter med luftveisinfeksjoner eller infeksjonsykdom med feber om å bruke munnbind når de kommer til oss. Det er også fint om man kan vente på gangen utenfor venteværelset. Vi ser at det er annen smitte i samfunnet også, og vi ønsker å beskytte våre pasienter mot generell smitte.

Takk for at du viser hensyn til oss og dine medpasienter.

 

Inluensavaksine høsten 2021

1. oktober 2021

Denne sesongens influensavaksine til risikogrupper blir sendt ut fra Folkehelsa i uke 40, og vi starter derfor vaksineringen i uke 41. Dette gjelder kun pasienter som defineres i risikogruppen. Info om hvorvidt du er i risikogruppen kan du lese på www.fhi.no.

Årets influensavaksinasjon vil være delvis dekket av statlige midler, dette for å vaksinere flest mulig. Det vil derfor være en egenandel på kr. 50,-. Har du frikort vil vaksine og vaksinering være gratis.

Vi anbefaler alle i risikogruppene å la seg vaksinere, også friske voksne. Dette vil bidra til mindre smittespredning av sesonginfluensa, og vil derfor være et godt bidrag for å beskytte de mest sårbare i samfunnet vårt.

Ta kontakt for å avtale tidspunkt for vaksinering.

Etterregistrering av Covid-19-vaksine med innsending til SYSVAK/Helsenorge

10. august 2021

Vi kan hjelpe deg med dette dersom du har et norsk personnummer eller et D-nummer.

Du må kunne fremvise eller oversende følgende informasjon for at vi skal kunne etterregistrere vaksiner:

*Kopi av pass eller førerkort

*Vaksinen må være EMA-godkjent

*Du må fremvise dokumentasjon for hver dose. Dokumentasjonen må innehold vaksinens batchnummer samt vaksinatørens signatur.

For å se koronasertifikatet må man logge inn i den nasjonale løsningen via Helsenorge.

Tjenesten koster kr. 350,-

Les flere artikler