Kontakt

Vik Torg
3530 Røyse
Tlf: 32 16 16 00

Nødtelefon: 32 16 16 10 – brukes kun ved akutt behov for legehjelp.

Besøk

Vik Torg
3530 Røyse

Åpningstider

Mandag-fredag 08.00-15.00

Telefonen er betjent:
Mandag-fredag 08.30-11.00 og 13.00-14.00